Saturday, February 7, 2015

Florida: Lake Tsala Apopka

River otter


1 comment: